Kostnader

Kostnader


Era kostnader i samband med köp av fastighet i Italien:

  • Mäklararvode enligt Våra tjänster:
  • 3 % på fastighetens försäljningspris + italiensk moms 22%.
  • Notariens arvode, ca € 1.500 – 3.500 + italiensk moms 22%.
  • Italiensk skatt på köp av fastighet och i förekommande fall mark. Skatten är 9% på hus och 12% på mark, men man räknar på taxeringsvärde, aldrig fastighetens försäljningspris. Taxeringsvärdet är ofta ca 40% av försäljningspriset. Skatten reduceras till 2% om ni är ’residente’, dvs inom 18 månader ansöker om att vara folkbokförd i italienska kommunen i fråga.

 

Ev tillkommande tjänster:

  • Renovering eller ombyggnad. Vi hjälper er att finna en Project Manager som talar engelska. Project Managern tar in offerter, sköter fortlöpande kontakter med en ’geometra’, vilket är en byggnadsingenjör/arkitekt, som bl a utfärdar handlingar för bygglovsansökan. Project Managern tar fram ett fast pris, för att allt skall vara budgeterbart, samt kontrollerar fortlöpande projektet och rapporterar till er.
  • Assistans med ansökan om att bli ’residente’.