Våra tjänster

Våra tjänster


Vi hjälper er att förhandla om priset på fastigheten.

Vi förmedlar frågeställningar till vårt team av rådgivare: byggnadsingenjör, arkitekt, fastighetsjurist, revisor, bankkontakt.

Vi upprättar Codice Fiscale åt er, dvs italienskt personnummer, obligatoriskt vid köp av hus, bil, abonnemang för el, gas mm.

Vi hjälper er upprätta ett bankkonto i italiensk bank.

Vi anlitar en notarie för er. Notarien är oberoende och står under italiensk lag. Notarien kontrollerar att fastigheten är den uppgivna, att uppgivna ägarförhållanden är korrekta, att ev servitut är korrekta. Notarien upprättar köpekontrakt och registrerar detsamma. Enligt lag läser notarien upp hela kontraktet för parterna, som därefter undertecknar. Vittne medverkar. Om någon part ej behärskar italienska, måste kontraktet översättas till ett förståeligt språk t ex engelska. Kontraktet kan i vissa fall innehålla många bilagor, och det kan ibland bli billigare att ge en fullmakt till en italiensktalande, som översätter kontraktet på plats hos notarien.

Vi tar fram alla lantmäterihandlingar.

Vi ordnar även:

 • registrering av ev gasanslutning
 • registrering av vattenleverans
 • registrering av elleverans
 • inkoppling av telefon, internet
 • hjälp med upprättande av autogiro för betalning av gas, el och vatten

Efter köpet erbjuder vi

 • Tillsyn av fastigheten då ni är bortresta
 • Ev uthyrning av fastigheten

Vi anordnar även arrangemang för vänner och bekanta

 • Matlagningskurs
 • Vinprovning
 • Hjälpa till vid olivplockning (november
 • Hjälpa till vid vinframställning (september)
 • Ridning
 • Jakt
 • Segling

För samtliga kostnader, se länk Kostnader