Driva företag i Italien

Driva företag i Italien


Det finns många förmåner med att driva företag i Italien. En fördel är att du har rörelsefrihet inom hela unionen samt att den europeiska marknaden expanderar med nya medlemsländer.
Många kunder vill konsumera vad Italien har att erbjuda; mat vin, kultur, upplevelser. Att starta företag i Italien kan därför vara ett spännande komplement till att köpa hus i Italien.

Affär med kattföreståndareRegistrering av företag
När du vill registrera en ny verksamhet krävs det att du kontaktar en notarie/notaio i Italien. Notarien upprättar nödvändiga handlingar och registrerar verksamheten. En typisk kostnad för att starta ett italienskt aktiebolag är ca € 2 000. Tiden för registreringen varierar och kan ta upp till fem arbetsveckor. Momsregistrering sker i samband med företagsregistreringen och görs av notarien. Viktigt är att ha en italiensk revisor/commercialista som kan bokföra och rådgiva, samt hålla dig uppdaterad med nya lagar och förordningar, eftersom dessa kan förändras ofta i Italien.

Bolagsformer i Italien
Società Semplice – Är en motsvarighet till enskild firma (EF). Du ansvarar själv för företagets ekonomi och bär personligt ansvar för dess skulder, krav och förpliktelser i form av avtal, kontrakt och fordringar.

Società in Accomandita Semplice – Bolagsformen är en motsvarighet till svenska kommanditbolag (KB) där minst en delägare I bolaget har personligt ansvar för ekonomi, skulder och tvister. Det krävs även att det finns en delägare som ansvarar för sin kapitalinsats.

Società in nome Collettivo – Fungerar som ett svenskt handelsbolag där en eller flera bolagsmän har ett personligt ansvar för bolagets interna såväl externa förhållanden.

Società in Accomandita per Azioni – Även förkortat SAPA, är ett kommanditaktiebolag där aktierna fördelar bolagsmännens partnerskap.

Società a responsabilità limitata – Brukar förkortas SRL och är en motsvarighet till svenskt aktiebolag. För att registrera ett SRL krävs det ett aktiekapital på € 10 000.

Società per azioni – Förkortas S.p.A. och är ett aktiebolag. För att registrera ett S.p.A. krävs det ett aktiekapital om € 120 000.

Registrera dig för moms
Italien är precis som Sverige ett EU-land där EU:s momsskattesystem gäller. När du registrerar ett företag behöver du också registrera företaget för moms i landets momsregister. Vanligtvis tar du bara betalt för momsen om du gör affärer med kunder och företag inom i Italien. Vid affärer med kunder som är registrerade i Sverige så fakturerar du aldrig någon moms utan bara värdet på tjänsten eller produkten som du har sålt.
Momsen ska rapporteras in och deklareras till det italienska skatteverket. Det finns dock stora skillnader i redovisningsperioden till skillnad från momsredovisning i Sverige. I Italien redovisas momsen aldrig månadsvis eller per kvartal. Istället får du en årlig momsdeklaration som ska fyllas in och skickas tillbaka. Den skickas tillbaka med skattedeklarationen elektroniskt.

För information om moms och procentsatser kan du vända dig till den italienska skattemyndigheten.