Lär känna Italien ur ett historiskt perspektiv

Lär känna Italien ur ett historiskt perspektiv


 

Många länder i Europa har en kulturrik historia men få har en så intressant och rik historia som Italien. Om du vill lära känna Italiens historia så är ett bra alternativ att först undersöka vilka områden och platser som är intressanta att besöka. Skillnaden mellan Italien och andra länder är att många historiska platser fortfarande finns bevarade. För dig som vill köpa hus i Italien, studera eller semestra kan det därför vara bra att lära känna Italiens historia, landets regioner och dess kulturer.

View of PanicaleRom och romarriket
Genom tiderna har Italien varit befolkat av både romare, greker och etrusker. Huvudstaden Rom grundades redan 753 år före Kristus. Staden Rom såväl som det romerska riket hade en övergripande nyckelfunktion för samtliga länder i regionen. Utöver detta hade riket även en central funktion för lagstiftning, arkitektur och styrelseskick i Västeuropa. I dagens Italien kan du fortfarande se många kulturmärken, statyer, byggnader och monument från det romerska riket. Bara i Rom finns det otaliga sevärdheter som amfiteatern Colosseum samt den romerska lämningen Forum Romanum. När romarriket gick mot sitt slut och föll samman splittrades Italien i mindre dömen.

Katolska kyrkans makt
Den katolska kyrkan och påven fick stor makt på 1300-talet. Regionen utvecklades ekonomiskt med betydande handelsstäder vilka etablerade Italien som en viktig handelsregion mellan väst och öst. Detta skapade möjligheter för vetenskap och kunskap såväl som kultur att öka. Regionens framgångar ledde därmed till att invånarantal började stiga kraftigt. Under 1500-talet påbörjades bygget av den berömda Peterskyrkan i Vatikanen, där målaren och skulptören Michelangelo organiserade de sista delarna av byggprocessen. Vatikanstaten har alltid haft en central funktion för den katolska kyrkan, men blev först officiellt självständiga och oberoende från Italien år 1929.

Italiens moderna framgångar
Under 1800-talet befann sig Italien i en kris som kännetecknades av en utpräglad fattigdom, dålig ekonomi och analfabetism. Först vid år 1861 försökte man ena landet genom att bilda en nationalstat som eftersträvade en brytning med kyrkan. I början av 1900-talet kom Benito Mussolini till makten och bildade en fascistisk stat. Efter andra världskrigets slut började Italiens ekonomi sakta växa igen. Landet började samarbeta med andra länder och försökte skapa nya affärsförbindelser och relationer med omvärlden. Detta ledde till en stor tillväxt för Italiens ekonomi och till följd av tillväxten öppnades många industrier och fabriker. Den ekonomiska tillväxten och expansionen inom den industriella sektorn blev grunden till dagens moderna Italien. Idag är landet med i den Europeiska Unionen, Nato samt G8-gruppen. Italien rankas även som ett av västvärldens större industriländer.

Snabbfakta om Italien
Huvudstad: Rom
Officiellt språk: Italienska
Nationalsång: Fratelli d’Italia
Statsskick: Republik
Befolkning: 60,8 miljoner invånare
Yta: 301 230 kvadratkilometer varav vatten 2,4 %
BNP Totalt: 2 313 893 USD (Beräknat 2008)
Per capita: 38 996 USD (Beräknat 2012)
Valuta: Euro (€)
Tidszon: Centraleuropeisk, CET (UTC+1)
Nationellt märke: I
Landskoder: IT, ITA
Riktnummer: +39